Chương trình vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả

CHƯƠNG TRÌNH TOP 10

DOANH NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ KINH DOANH HIỆU QUẢ TRONG CÁC NGÀNH

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả trong các ngành (VIE10 – Most Innovative Enterprises Vietnam) được thực hiện, nhằm đánh giá, nghiên cứu và tôn vinh các các doanh nghiệp sáng tạo, cách tân, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng tăng trưởng tốt.

image

Đánh giá

Đánh giá, lựa chọn Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả trong các ngành dựa trên phương pháp nghiên cứu khách quan, định lượng và khoa học.

image

Tôn vinh

Tôn vinh khách quan và thúc đẩy nỗ lực đổi mới, sáng tạo, cách tân của các doanh nghiệp Việt Nam; Giới thiệu rộng rãi với công chúng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

image

Giúp các doanh nghiệp định vị thương hiệu theo cách thực sự đẳng cấp, thực chất, tăng sự tin cậy của khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.