Chương trình vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả

Danh sách Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả (Top 10 Most Innovative Enterprises Vietnam) nhằm đánh giá, nghiên cứu và tôn vinh các các doanh nghiệp sáng tạo, cách tân, hoạt động kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng tăng trưởng tốt, được nghiên cứu bởi Viet Research và đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế trên nguyên tắc khách quan, định lượng và khoa học và được công bố chính thức trên các kênh truyền thông của Báo Đầu tư.

Chương trình Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả nhằm hướng đến ba mục tiêu chính sau:

  • Đánh giá, lựa chọn Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả dựa trên phương pháp nghiên cứu khách quan, định lượng và khoa học.
  • Tôn vinh khách quan và thúc đẩy nỗ lực đổi mới, sáng tạo, cách tân của các doanh nghiệp Việt Nam; Giới thiệu rộng rãi với công chúng và nhà đầu tư trong và ngoài nước.
  • Giúp các doanh nghiệp định vị thương hiệu theo cách thực sự đẳng cấp, thực chất, tăng sự tin cậy của khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để được lọt vào danh sách sơ bộ trước khi công bố danh sách chính thức, các doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Là doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và có tiềm năng tăng trưởng tốt trong các ngành hàng chủ lực của nền kinh tế, thể hiện qua các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, ROA, ROE…;
  • Là doanh nghiệp đã và đang áp dụng thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệtrong quy trình sản xuất và kinh doanh, có nhiều sáng kiến, phát minh, sáng chế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường và có sức cạnh tranh trên thị trường; 
  • Có chính sách và chiến lược thúc đẩy môi trường văn hóa đổi mới sáng tạo, đầu tư R&D …đóng góp trực tiếp đến tăng trưởng, thể hiện qua hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận và uy tín doanh nghiệp…;
  • Doanh nghiệp quan tâm và nỗ lực trong hoạt động đổi mới, sáng tạo và cách tân; tạo ưu thế cạnh tranh, định hình Mã gen DNA về đổi mới, sáng tạo; đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng, nhà đầu tư, và xã hội.

Để có mặt trong doanh sách Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng các tiêu chí định lượng và định tính về hiệu quả kinh doanh và thành tựu đổi mới sáng tạo, cách tân bao gồm:

A. Đánh giá hiệu quả kinh doanh và Giá trị gia tăng của doanh nghiệp do đổi mới, sáng tạo, cách tân (Innovation Premium – IP) bao gồm: Doanh thu, Lợi nhuận, Tổng tài sản, ROE, ROA, Tốc độ tăng trưởng, Hiệu quả đầu tư cho R&D … và chỉ số IP. Trong đó, chỉ số IP – Innovative Premium được tính toán nhằm đánh giá giá trị của doanh nghiệp gia tăng thêm nhờ đổi mới, cách tân hiệu quả. Giá trị này kết tinh trong giá trị doanh nghiệp và được xác định từ quan điểm và định giá của các nhà đầu tư.

B. Đánh giá về đổi mới, sáng tạo, cách tân của doanh nghiệp dựa trên các khía cạnh chính như:

  • Văn hóa doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo nhằm tiếp thu ý tưởng, sáng kiến mới và tạo lập môi trường phản biện; khả năng đối mặt với các thách thức và áp lực thay đổi.
  • Chính sách phân bổ ngân sách cho hoạt động R&D; số lượng dự án R&D, số lượng bằng sáng chế…tầm nhìn của lãnh đạo, việc sử dụng nhân sự và huy động nguồn lực… cho mục tiêu đổi mới sáng tạo, cách tân để tăng trưởng và kinh doanh hiệu quả.
  • Chiến lược đổi mới, sáng tạo về sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo vị thế riêng trên thị trường..

Danh sách Top 10 doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả được đánh giá và nghiên cứu trên các ngành kinh tế chủ lực của đất nước bao gồm: Chế biến – Chế tạo, Công nghệ thông tin – Viễn thông, Thực phẩm – Đồ uống, Bán lẻ, Ngân hàng – Tài chính, Nông nghiệp công nghệ cao, Logistics, Du lịch, Dược – Thiết bị Y tế; Xây dựng – Bất động sản.

Doanh nghiệp trong danh sách Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả chứng tỏ doanh nghiệp đã và đang đầu tư hợp lý cho nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ để cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, quy trình sản xuất kinh doanh, bán hàng để tối đa hoá lợi ích của khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.

Để tham gia Chương trình Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp phải có tên trong danh sách Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả và tuân thủ các điều kiện dành cho thành viên chương trình. Vui lòng liên hệ BTC Chương trình để biết thông tin chi tiết.

Các doanh nghiệp tham gia chương trình bên cạnh các quyền lợi về truyền thông và hình ảnh như được nhận Cúp và chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả tại buổi Lễ công bố và vinh danh còn được nhận các quyền lợi đặc biệt trong chương trình truyền thông Thương hiệu Mã gen DNA vể Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp.

Vui lòng liên hệ Ban tổ chức để biết thêm chi tiết về các gói quyền lợi.