Chương trình vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả
  • Địa chỉ: Số 18, Phố Láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 0243-825 2526
  • Email:
  • Website: https://www.pvn.vn/

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Petrovietnam là một trong những doanh nghiệp nhà nước, với nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Petrovietnam đã trở thành Tập đoàn kinh tế nhà nước, đóng vai trò chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

PVN được đánh giá là một trong những doanh nghiệp nhà nước triển khai mô hình đổi mới sáng tạo mở để tận dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, tri thức trên toàn thế giới và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo lấy các doanh nghiệp làm trung tâm để thúc đẩy các hoạt động ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ, quản lý mới vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, gắn kết hoạt động đổi mới, sáng tạo với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để khoa học công nghệ thực sự là động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Trong những năm gần đây công tác số hóa và ứng dụng công nghệ số đã được nhiều đơn vị thành viên trong Tập đoàn triển khai sâu rộng bằng việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng số hóa, hệ thống quản lý dữ liệu lớn (BIG DATA). Từ năm 2020, Tập đoàn đã bắt tay vào xây dựng chiến lược CĐS bài bản cho Công ty mẹ – PVN, để hướng tới các mục tiêu: Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; Tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trên toàn chuỗi giá trị năng lượng; Đón đầu xu hướng dịch chuyển năng lượng trong khu vực và trên thế giới; Tối ưu hoạt động bộ máy quản trị và vận hành; Ứng biến linh hoạt với những thay đổi của thị trường. Bên cạnh đó Tập đoàn đã ban hành Tầm nhìn số và Lộ trình chuyển đổi số cho Công ty mẹ Tập đoàn bao gồm 32 sáng kiến số thuộc 4 chương trình được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026 và hướng tới mức độ trưởng thành số nâng cao vào năm 2026.