Tiến sĩ Đại học Aston (Vương quốc Anh); Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TS. Lê Đức Tiến

Podcasting operational change management inside of workflows to establish a framework. Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail. Keeping your eye on the ball while performing a deep dive

Biography

Professional Skills

%
%